06 doorschakelen

Je Nederlandse mobiele nummer doorschakelen naar je vaste nummer. Wanneer je veel waarde hecht aan je mobiele nummer, dan bestaat de mogelijkheid om je Nederlandse mobiele nummer door te schakelen naar ons vaste lijn nummer van Buitenland-Mobiel. Het aan- en uit zetten van deze doorschakeling is bij alle netwerk operators gratis en kan als volg: […]